Dňa 7.9.2019 nás naši mladí hasiči reprezentovali v Turčianskej lige – Branom preteku, ktorý sa konal vo Valči.

Náš hasičský zbor reprezentovalo jedno dievčenské družstvo.

Ďakujeme za reprezentáciu.