Dňa 21.9.2019 nás naši mladí hasiči reprezentovali v Turčianskej lige – Branom preteku, ktorý sa konal v Diakovej.

Náš hasičský zbor reprezentovali dve družstvá.

Ďakujeme za reprezentáciu.