V sobotu 27.10.2019 sme sa boli trošku rozhýbať, a zároveň pomôcť Urbársko lesovlastníckemu pozemkovému spoločenstvu Blatnica pri chystaní dreva na zimnú sezónu.