Dnes, 4. mája oslavujeme Sviatok svätého Floriána – patróna hasičov, a zároveň aj Medzinárodný deň hasičov.

Srdečne ďakujeme všetkým profesionálnym a dobrovoľným hasičom, za to že sú vždy pripravený pomáhať.

Pri tejto príležitosti by sme Vám radi priblížili tieto sviatky.

Sviatok svätého Floriána – patróna hasičov

Patrónom hasičov, ale aj mnohých ďalších remeselníkov, je svätý Florián.

Sv. Florián, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v roku 304 n.l. v legionárskom meste Lauriacum, dnes Lorch pri Ennse v Rakúsku, bol dôstojníkom rímskej armády a na území dnešného Rakúska zastával vysokú administratívnu funkciu.

Mučenícku smrť podstúpil za čias cisára Diocletiana (284-305 n.l.). Rímski vojaci ho dvakrát zbičovali, napoly zdrali z kože, posadili do ohňa a nakoniec hodili do rieky Enns s kameňom okolo krku.

Jeho telo našla a pochovala jedna nábožná žena. Po čase jeho pozostatky preniesli do augustiniánskeho opátstva svätého Floriána blízko Linzu. Neskôr ich znova preniesli do Ríma. Pápež Lucius III. v roku 1138 dal niektoré z relikvií tohto svätca poľskému kráľovi Kazimírovi a biskupovi Krakova. Od toho času je sv. Florián považovaný za patróna Poľska, ale aj Linzu, Horného Rakúska a požiarnikov.

Sv.Florián

Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania

Medzinárodný deň hasičov

Medzinárodný deň hasičov (IFFD), je pamiatkou na päť austrálskych dobrovoľných hasičov, ktorí pred dvoma desaťročiami zahynuli pri ochrane majetku a životov počas rozsiahleho požiaru v mestečku Linton v štáte Viktória v juhovýchodnej časti Austrálie.

Návrh na vyhlásenie 4. mája ako Medzinárodného dňa hasičov s tým, že sa bude pripomínať na celom svete, prišiel 4. januára 1999 od dobrovoľného hasiča JJ Edmondsona zo štátu Viktória. Týmto dňom sa má vzdať pocta nielen piatim mŕtvym austrálskym hasičom, ale všetkým „bojovníkom proti ohňu“.

Medzinárodný deň hasičov

Ako uviedol portál Medzinárodného dňa hasičov, 2. decembra 1998 mestečko Linton, Austráliu a celý svet šokovala tragická udalosť: piati hasiči v okolí Lintonu, mestečka ležiaceho asi 150 km západne od Melbourne v štáte Viktória, bojovali s rozsiahlym požiarom. Podľa portálu austrálskych novín The Courier zahynuli 2. decembra 1998 piati dobrovoľní hasiči Matthew Armstrong (17), Jason Thomas (25) Chris Evans (27), Stuart Davidson (28) a Garry Vredeveldt (47).

Symbolom Medzinárodného dňa hasičov je červeno-modrá stužka, pričom červená farba znázorňuje oheň a modrá vodu.

Prácu našich dobrovoľných hasičov môžete nájsť zdokumentovanú v sekcii Akutality

Zdroje: https://kalendar.aktuality.sk/ , https://www.teraz.sk/