V rámci prevencie pre Covid-19, sme sa podujali na prípravu odberného miesta v Základnej škole.

Pomohli sme pri vytýčení a opáskovaní priestorov a s dezinfekciou po odberoch.

Ďakujeme zúčastneným za pomoc a prajeme čo najviac zdravia našim spoluobčanom! Verím, že tieto ťažké časy sú už pomaly za nami.