Toto leto sa nesie nie len v znamení „Korona krízy“ ale aj v znamení renovácie požiarnej zbrojnice.

Plánovanú rekonštrukciu strechy na budove, sme využili aj na skrášlenie jej zovňajšku.

Požiarna zbrojnica Blatnica – „pred“

Nakoľko sa jednalo o prácu, ktorú sme robili svojpomocne, tak bolo nutné zorganizovať brigády na odstránenie starej a následne náter novej maľovky.

Požiarna zbrojnica Blatnica – „počas rekonštrukcie“

Vzhľadom na množstvo práce, ktorá umerne zodpovedala rozlohe požiarnej zbrojnice, sme strávili na lešení množstvo hodín, ktoré však stáli za to!

Požiarna zbrojnica Blatnica – „po“

Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným brigádnikom za ich čas a prácu, ktorú venovali DHZO.