Letná zábava

Letná hasičská zábava

Medzi príjemné aktivity nášho zboru patrí organizácie Letnej hasičskej zábavy. Sme radi, že aj tento rok nám počasie prialo a zábava sa nám vydarila. Po krásnom speváckom vstúpení Blatnického spevokolu sme oficiálne prijali defibrilátor, ktorý je pripravený slúžiť každému v núdzi.Zábava plynulo pokračovala a hudobná skupina RIOS vtiahla ľudí do tanca. Read more…

Letná hasičská zábava

Pozvánka na letnú hasičskú zábavu

Dobrovoľný hasičský zbor srdečne pozýva všetkých občanov a návštevníkov obce na Letnú hasičskú zábavu. Do tanca nám bude hrať hudobná skupina RIOS a vystúpenie si pripravuje aj Blatnický spevokol. V programe nebude chýbať ani slávnostné odovzdanie defibrilátora a čo najsrdečnejšie poďakovanie všetkým, ktorí nám umožnili zrealizovať jeho zakúpenie. Hladošov poteší Read more…