Po príchode na miesto zásahu spolu s HaZZ Martin bolo potrebné pre lokalizáciu požiaru, rozobrať sadrokartonový strop. Pomocou termokamery sa pokračovalo v lokalizovaní a likvidácií skrytých ohnísk. Následne sa vykonalo samotné vypílenie drevených trámov. Po úplnej likvidácii požiaru sme ostali ešte určitý čas na mieste ako hliadka na ďalšie pozorovanie.

Detaily zásahu

Dátum:28.03.2013
Hlásenie udalosti:08:59
Udalosť ohlásil:
Výjazd jednotky:
09:05
Príchod na miesto zásahu:09:06
Odchod na hasičskú stanicu:11:18
Technika:Volvo FL6-14
Posádka:Ján Ferenčík
Branislav Ursíny
Zúčastnené zložky:OHZ Blatnica
HaZZ Martin

Fotogaléria zo zásahu

Prehľad zásahov v roku 2013