Jednotke bol hlásený požiar strechy rodinného domu. Pri príchode jednotky bolo zistené, že sa jednalo o požiar podbitia strechy kôlne na drevo v rozsahu 1m2, ktorý bol zlikvidovaný susedom pred naším príchodom. Jednotka za pomoci „C“prúdu spravila prieskum celej povaly.

Po hodinovej kontrole odovzdala objekt susedovi, ktorý  má kľúče.

Detaily zásahu

Dátum:22.02.2019
Hlásenie udalosti:15:27
Udalosť ohlásil:sused
Výjazd jednotky:
15:37
Príchod na miesto zásahu:15:38
Odchod na hasičskú stanicu:17:00
Technika:Volvo CAS
Posádka:Ferenčík Ján
Sobkuliak Peter
Žila Marcel
Froľa Vladimír
Zúčastnené zložky:OHZ Blatnica

Prehľad predošlých zásahov