Jednotke bol nahlásený technický výjazd. Jednalo sa o popadané stromy, ktoré rástli na brehu Blatnického potoka – za futbalovým ihriskom. Breh bol podmytý po výdatných dažďoch spred 2 týždňov. Stromy boli za pomoci motorovej píly a navijaku vytiahnuté na breh potoka.

Veliteľ zásahu informoval starostu obce o ďalšom postupe s povodím váhu.  

Detaily zásahu

Dátum:15.06.2019
Hlásenie udalosti:11:23
Udalosť ohlásil:starosta obce
Výjazd jednotky:11:33
Príchod na miesto zásahu:11:35
Odchod na hasičskú stanicu:12:56
Technika:Iveco Daily
Posádka:Feriančík Miroslav
Feriančík Andrej
Marček Pavol
Geisbacher Pavol
Zúčastnené zložky:DHZ Blatnica

Prehľad predošlých zásahov