Dňa 26.4.2019 o 8:15 bola nahlásená starostom obce udalosť  – naklonený strom ponad cestu a elektrické vedenie. Družstvo vykonalo výjazd 1+3. Pri našom príchode bolo zistené, že  strom už zasiahol verejné elektrické vedenie a leží na drôtoch, ale sieť je stále pod prúdom. Členovia začali s opatrným podpiľovaním  kmeňa stromu. Udalosť bola nahlásená aj poruchovej službe SSE. V krátkej dobe došlo k odpáleniu 2ks drôtov, ktoré spadli na zem. Boli urobené protipožiarne opatrenia, nakoľko stále nedošlo k vypnutiu elektrickej siete. Sieť bola vypnutá až zamestnancami SSE pro ich príchode. Až potom členovia DHZO popílili ostatnú časť stromu z vedenia.

Veliteľ odovzdal miesto udalosti  zamestnancom SSE a družstvo odišlo na základňu.

Ku zraneniu osôb nedošlo.

Detaily zásahu

Dátum:26.04.2019
Hlásenie udalosti:08:45
Udalosť ohlásil:starosta obce
Výjazd jednotky:08:56
Príchod na miesto zásahu:08:58
Odchod na hasičskú stanicu:10:05
Technika:Volvo
Posádka:Ferenčík Ján
Ferenčík Jozef
Červeň Jaroslav
Ursíny Branislav
Zúčastnené zložky:DHZ Blatnica
zamestnanci SSE

Prehľad predošlých zásahov