Radi by sme sa uchádzali aj tento rok o 2% respektíve 3% z Vašich daní.

Neviete ako na to?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ:

požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2020 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva  „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

vyplňte už predvyplnené tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane“. Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.

Do 30.04.2020 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte na Váš daňový úrad.
Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… )

Ak si daňové priznanie podávate sami:

 • Do 31.03.2020 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba.
 • Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)* – v Daňovom priznaní typu A ich nájdete v Oddieli VIII., v Daňovom priznaní typu B ich nájdete v oddieli XIII. 
 • Do polí uveďte tieto údaje:

  IČO prijímateľa:  001774743411
  Právna forma: Občianske združenie
  Obchodné meno (názov): Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
  Sídlo – Ulica: Blatnica
  Súpisné/orientačné číslo:  nepíšte žiadne
  PSČ: 03815
  Obec: Blatnica
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3%* z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… )

Prehľad o našom hospodárení s príspevkami získaných z 2% z dane, z predchádzajúcich období získate z nášho príspevku Sumár využitia príspevkov z 2% z dane.

Akúkoľvek pomoc si vážime a srdečne Vám za ňu ďakujeme!